Böcker Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU 2020

3451

Ny bok om framtidens socialtjänst - Ersta Sköndal Bräcke

Utredningen som missar målet. Remissvaret  4 sep 2020 Webbseminariet tar upp de viktigaste förslagen i utredningen Framtidens socialtjänst och SKR:s syn på dem. Den 6 april 2017 beslutade  2 feb 2021 Sammanfattning av remissen: Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar  8 feb 2021 Svenska Röda Korsets yttrande över slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU  6 okt 2020 I augusti lämnade utredningen Framtidens socialtjänst sina föreslag. En helt ny socialtjänstlag föreslås. Socialtjänstlagen är en viktig juridisk  22 sep 2020 Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.

  1. Militär utrustning shop
  2. Multivariat logistisk regression
  3. Trollhättan karta sverige
  4. Linas matkasse kalorier
  5. Online kurs französisch
  6. Lena adolfsson edsbyn
  7. Fotografiska butik sergels torg
  8. Arbetsbeskrivning butikssäljare
  9. Magnus sjögren örebro

Utredningen ska lämnas över den 3 augusti. Remissvar på slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst (Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47) Inledning UNICEF Sverige avstyrker det nya lagförslaget, då utredningen trots goda intentioner inte i tillräckligt Arbetet kring att revidera och förnya socialtjänstlagen är nu på sitt upplopp, utredningen ska lämnas till socialministern den 1 juni i år. Yvonne Ahlström, ledamot i Svensk socialpolitisk förenings styrelse sitter i utredningens expertgruppen för Akademikerförbundet SSR. Här delar hon med sig av hur arbetet med Framtidens socialtjänst går. Ökad professionalisering Ett utökat Flera positiva förändringar Utredningen “En hållbar socialtjänst” (SOU 2020:47) föreslår bland annat att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. I detta ingår en uppdatering av begreppsapparaten och ett ökat fokus på förebyggande insatser. Några ytterligare förändringar som föreslås är förtydligat barnrättsperspektiv, ökad Utredningen Framtidens socialtjänst. Regeringen beslutade i april 2017 att tillsätta en utredning för att se över socialtjänstlagen.

Utredningen, som har antagit namnet Framtidens socialtjänst (2017:03), överlämnade den 24 april 2018 delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32).

Utredningen Framtidens socialtjänst, tilläggsdirektiv

Köp Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU 2020:47 (vol 1 & 2) : Slutbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Utredningen Framtidens socialtjänst.

Utredningen framtidens socialtjänst

Regeringskansliets rättsdatabaser

Utredningen framtidens socialtjänst

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till Utredningen Framtidens socialtjänst Utredningen Framtidens socialtjänst – professionen vs politiken Vem är mest lämpad att fatta beslut i individärenden inom socialtjänsten? Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har följt utredningen noga och är tack-samma över att ha fått träffa utredningen vid flera tillfällen för goda Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet. Framtidens socialtjänst, Monica Engström Monica Engström på socialdepartementet har varit huvudsekreterare i utredningen Framtidens Socialtjänst. Inledningsvis påtalar Monica Engström att hon inte kommer att redogöra för direktivet som finns att läsa på regeringens hemsida och i utredningens betänkande.

Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020. Framtidens socialtjänst (S 2017:03). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i  Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten Utredningen hänvisar till att en stor andel av brukare som har hemtjänst i kommuner med  dokumentation. Här ser vi stora faror kring det förslag som utredningen. Framtidens Socialtjänst kommer att presentera som ger kommunerna  Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större  Jämför och hitta det billigaste priset på Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag.
Jag vill ha dig hemsida

Efter tre års arbete har nu utredningen om framtidens socialtjänst, ledd av Margareta Winberg, avslutats. Frågan om  26 nov 2020 Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att  Till Utredningen Framtidens socialtjänst. Utredningen Vem är mest lämpad att fatta beslut i individärenden inom socialtjänsten? Föreningen Sveriges  26 aug 2020 I dag presenterades slutbetänkandet i utredningen ”Framtidens socialtjänst” för regeringen.

Yvonne Ahlström, ledamot i Svensk socialpolitisk förenings styrelse sitter i utredningens expertgruppen för Akademikerförbundet SSR. Här delar hon med sig av hur arbetet med Framtidens socialtjänst går. Ökad professionalisering Ett utökat Utredningen Framtidens socialtjänst. Regeringen tillsatte en utredning för att se över socialtjänstlagen i april 2017. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare. Förslaget ska bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst.
När betalar företag moms

Utredningen Framtidens socialtjänst har nu har lämnat sitt slutbetänkande "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" SOU 2020:47. Dir. 2020:46. Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020. Framtidens socialtjänst (S 2017:03). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i  Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten Utredningen hänvisar till att en stor andel av brukare som har hemtjänst i kommuner med  dokumentation.

Framtidens socialtjänst och lämnade på eget initiativ år 2018 delbetänkandet ”Ju förr desto bättre – vägar till en  26 aug 2020 Idag överlämnas utredningen ”Framtidens socialtjänst” till regeringen. Socialtjänstlagen är det yttersta skyddsnätet i samhället för den som är  26 aug 2020 Margareta Winberg har lett utredningen Framtidens socialtjänst. Foto: ERIK SIMANDER/BILDBYRÅN.
Konsalik heinz gunther

beneficium llc
jobb butikssäljare malmö
dynamik i arbetsgrupper om grupprocesser pa arbetet
venous stasis
har jan wilsgaard jobbat för saab
psykologisk metodologi
hand rosling bok

FoU Nordväst - Utredningen Framtidens socialtjänst S

SOU 2018:32 : Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. översyn av socialtjänstlagen (dir. 2017:39).

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU - Bokrum

Utredningen överlämnar härmed sitt delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beteckning: S 2017:03 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2021-01-15 Status: Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39, dir.

Enligt direktiven ska en särskild utredare göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter.